Projekt „Ptasia gospoda” w klasie 2A Opublikowano: 07.02.2020, Kategoria: Projekty Autor: Redaktor

Uczniowie klasy 2A realizowali projekt edukacyjny „Ptasia gospoda” od 27 stycznia do 6 lutego 2020r. Metoda projektu pozwala wykształcić w uczniach wiele kompetencji, które pozwolą im lepiej funkcjonować w przyszłości. Do takich należą: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność współpracy w zespole, planowanie uczenia się, rozwiązywanie napotkanych problemów, wykorzystywanie nowoczesnych technologii jako wsparcie dla procesu uczenia się, rozwijanie inicjatywy i kreatywności. Głównym celem projektu było rozbudzanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych uczniów, związanych z obserwacją ptaków w karmniku, analizą matematyczną dotycząca przeliczania, porównywania liczb i rozwiązywania innych problemów matematycznych. W czasie dwóch tygodni uczniowie nazywali ptaki; odczytywali i zapisywali informacje o ptakach; notatki zapisywali poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym; poznali budowę ciała ptaków oraz rodzaje i budowę piór; współpracowali w grupie; zaprezentowali efekty wspólnej pracy; dokonywali obliczeń; zaznaczali godziny na tarczach zegarowych; zapisywali dane w tabeli i je analizowali; dowiedzieli się, czym należy dokarmiać ptaki. Sytuacją pobudzającą dziecięcą ciekawość było włączanie na ekranie strony internetowej: https://karmnik-live.webcamera.pl/

Na zajęciach wykorzystaliśmy dużo ciekawych pomocy, m.in.: prawdziwe pióra, albumy, ilustracje, płyty z odgłosami ptaków, zdjęcia i filmy z prywatnych zbiorów, gazetki tematyczne, wydmuszki jaj i wiele innych… Efekty słuchowe, wzrokowe oraz dotykowe wzbogaciliśmy również o walory smakowe, czyli „ugryźliśmy” temat kulinarnie, poprzez degustację jajek w czasie drugiego śniadania.

Tekst i zdjęcia: Lidia Zblewska