ZDALNA ŚWIETLICA Opublikowano: 19.11.2020, Kategoria: Aktualności, Wszystkie Autor: Cezary Skalski

ŚWIETLICA ZDALNA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Od dnia 17.11.2020r. świetlica szkolna zaprasza do skorzystania z materiałów dydaktyczno-wychowawczych na platformie Microsoft Teams. Każdego dnia ok. godziny 8:00 wychowawcy świetlicy będą przesyłać (na czacie zespołu ŚWIETLICA) materiały edukacyjne, mające na celu:

  1. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
  2. wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
  3. edukację zdrowotną, kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
  4. kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,
  5. kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.Uwzględniając następującą tematykę tygodniową:
  • PONIEDZIAŁKI Z PINIM
  • OWOCNE WTORKI
  • ANGIELSKIE ŚRODY
  • CZWARTKOWY MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO
  • ARTYSTYCZNE PIĄTKI

Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów zespołu „Świetlica”.
Pozdrawiają Wychowawcy Świetlicy 😉