Zarządzenie o pracy zdalnej Opublikowano: 27.03.2020, Kategoria: Aktualności Autor: Redaktor

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej im. F Chopina w Książenicach.

Na podstawie art.68.1,pkt 1-12 w związku z art.70.1.2.
i art.72.1 oraz art.73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe zarządzam,

1. Od dnia 26.03.2020r. jest prowadzone kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
2. Wszyscy nauczyciele klas 4 – 8 będą pracowali na Platformie Office 365. Nauczyciele klas 0 – 3 będą pracowali na platformie ClassDojo.
3. Rady Pedagogiczne realizowane będą poprzez wideo-konferencje wykorzystując aplikację Microsoft Teams działającej na platformie Office 365.
4. Lekcje będą realizowane za pośrednictwem platformy Office 365.
5. Ocenianie uczniów oraz dokumentowanie realizacji podstawy programowej, jak również zadań szkoły kontynuowane będzie poprzez Vulcan.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 roku.

Dyrektor
Krystyna Szymańska