Poradnik bezpiecznego wypoczynku Opublikowano: 23.08.2016, Kategoria: Aktualności Autor: Redaktor

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o wypoczynek. Każdego roku z wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą korzysta ponad 1 200 000 dzieci i młodzieży. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:

  1. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;
  2. zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;
  3. wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;
  4. zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Intencją autorów poradnika jest informowanie o podstawowych wymaganiach stawianych organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Natomiast rodzicom poradnik ten może służyć radą i dostarczyć praktycznych wskazówek w wyborze oferty zorganizowanego wypoczynku.