Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI

1-9 MARCA  składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówki

12-23 marca składanie wniosków elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy i biura oświaty. Wypełniony formularz trzeba wydrukować i dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej w tym roku odbywa się również drogą elektroniczną – w terminie od dnia 12 do 23 marca br. i dotyczy zarówno dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej, jak i dzieci „obwodowych”, które trzeba zgłosić do szkoły.

23 kwietnia– Ogłoszenie List zakwalifikowanych

24-27 kwietnia – Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki przez osoby zakwalifikowane

30 kwietnia– Ogłoszenie list przyjętych

 

Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji prosimy śledzić na stronie:

http://www.grodzisk-oswiata.pl/

Kryteria Punktowe

Harmonogram

 

Link do rekrutacji:

http://www.grodzisk-oswiata.pl/2018/03/12/rekrutacja-do-grodziskich-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-2/