Rekrutacja

30 maja rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko klas 1. Wszystkie miejsca w przedszkolu i zerówce zostały zajęte w rekrutacji podstawowej.

Adres dla rodziców w rekrutacji uzupełniającej to:   https://sp-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl

Po uzupełnieniu wniosku w systemie elektronicznym prosimy o złożenie  wersji papierowej w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

 

REKRUTACJA DO KLAS 2-8

Od 23 kwietnia ruszają zapisy do klas 2-8 na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty prosimy składać do sekretariatu szkoły do 30 maja.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z sekretariatem.

zal_2_karta_zgloszenia_dziecka_spoza_rejonu

zal_1_karta_zgloszenia_dziecka_rejon

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2018 2019

 

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu dzisiejszym zostały ogłoszone listy zakwalifikowanych do przedszkola, zerówek oraz klas I-szych.

Osoby, których dzieci znalazły się na listach są zobowiązane do złożenia druku potwierdzenia woli w sekretariacie do 27 kwietnia do godziny 16.00

UWAGA!

Niezłożenie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w rekrutacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Potwierdznie Woli I-sza klasa 18 na 19

Potwierdznie Woli zerówka 18 na 19

Potwierdznie Woli przedszkole 18 na 19

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

1-9 MARCA  składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówki

12-23 marca składanie wniosków elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy i biura oświaty. Wypełniony formularz trzeba wydrukować i dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej w tym roku odbywa się również drogą elektroniczną – w terminie od dnia 12 do 23 marca br. i dotyczy zarówno dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej, jak i dzieci „obwodowych”, które trzeba zgłosić do szkoły.

23 kwietnia– Ogłoszenie List zakwalifikowanych

24-27 kwietnia – Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki przez osoby zakwalifikowane

30 kwietnia– Ogłoszenie list przyjętych

 

Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji prosimy śledzić na stronie:

http://www.grodzisk-oswiata.pl/

Kryteria Punktowe

Harmonogram

 

Link do rekrutacji:

http://www.grodzisk-oswiata.pl/2018/03/12/rekrutacja-do-grodziskich-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-2/