KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – AKTUALIZACJA 2021 Opublikowano: 19.01.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – AKTUALIZACJA 2021

22.01.2021r. Wystawienie ocen za I półrocze    
26.01.2020r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.   zarządzenie
27.01. – 29.01.2021r.

od 01.02.2021r.

Zebrania z Rodzicami

 

II półrocze

  zgodnie z harmonogramem*
28.01.2021r. Ślubowanie klas pierwszych   zgodnie z harmonogramem
luty 2021r. Próbny egzamin ósmoklasisty   zgodnie z harmonogramem (zostanie ustalony po informacji MEN)
marzec 2021 Rekolekcje wielkopostne   zgodnie z harmonogramem* 
01.04 – 06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna   dni wolne od pracy
13.04.2021r. Dzień otwarty dla rodziców

Przekazanie Rodzicom dzieci sześcioletnich diagnoz dotyczących gotowości szkolnej

  zgodnie z harmonogramem* 
30.04.2021r. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja    
03.05.2021r. Święto Konstytucji 3 Maja   dzień wolny od pracy
25.05 – 27.05.2021r. Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych       dla klas 1-7 (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)

 

  Komunikat CKE

dodatkowe dni wolne **           [4-6]

24.05.2021r. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych*   *Wystawienie oceny przewidywanej na I półrocze nie jest obowiązkiem ustawowym. Decyzja o jej wystawieniu uzasadniona jest obecną sytuacją – nauczania zdalnego. Ocena proponowana pozwoli uczniom i rodzicom na dokonanie analizy postępów w nauce i przystąpienie do ewentualnej poprawy. Ocena ta nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie.
27.05 – 28.05.2021r. Zebrania z Rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach   zgodnie z harmonogramem* 
28.05 – 02.06.2021r. Składanie pisemnych wniosków do Nauczycieli poszczególnych przedmiotów o umożliwienie dziecka podwyższenie oceny    
03.06.2021r. Boże Ciało   dzień wolny od pracy
04.06.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)   dodatkowe dni wolne** [7]
07.06 – 11.06.2021r. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, których Rodzice złożyli wnioski o podwyższenie oceny.    
11.06.2021r. Wystawienie ocen rocznych i końcowych    
11.06 – 29.06.2021r. Pisemne zgłoszenie do dyrektora szkoły zastrzeżeń dotyczących wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tych ocen.    
14.06 – 02.07.2021r. Rozpatrywanie pisemnych zgłoszeń dotyczących wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tych ocen. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.    
14.06.2021r. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny   rodzic składa do sekretariatu
16.06.2021r. Egzaminy klasyfikacyjne    
17.06.2021r. Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowanie uczniów.   zarządzenie
18.06.2021r. Bal klas ósmych    
21.06.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)

Przygotowanie dokumentacji szkolnej

  dodatkowe dni wolne ** [8]
25.06.2021r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021    
28.06-29.06.2021r. Spotkania komisji przedmiotowych    
30.06.2021r. Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2020/2021    
26.06 – 31.08.2021r. Ferie letnie