Cała Polska czyta dzieciom Opublikowano: 26.09.2016, Kategoria: Projekty Autor: Redaktor

Czytanie jest podstawowym narzędziem myślenia (w tym również matematycznego!) i zdobywania wiedzy. Dlatego we wszystkich systemach edukacyjnych kładzie się duży nacisk na naukę czytania. Bez tej umiejętności nie można odnieść sukcesu w szkole, a nauka staje się udręką.

Podstawą czytania jest dobra znajomość języka. Czytanie jest to bowiem odkodowanie treści zapisanej przy pomocy znaków graficznych. A zatem czytanie oznacza rozumienie. Nauczenie liter i właściwego ich wymawiania – co szkoła utożsamia z nauką czytania – nie pomoże, gdy dzieci nie rozumieją znaczenia słów i związków frazeologicznych.
Tego mogą się nauczyć jedynie wówczas, gdy stale obcują z żywym językiem – czynnie uczestniczą w rozmowach i słuchają czytanych tekstów.

Koordynatorem programu jest: Monika Kościak-Ziółkowska,  Elżbieta Mitura, T. Robaszyński-Janiec, E. Kludzińska