WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022 [LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH] Opublikowano: 23.04.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022 – sprawdź po zalogowaniu

UWAGA !!! – Szkoła nie udziela informacji telefonicznej w zakresie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Dalsze postępowanie rekrutacyjne dla rodziców uczniów zakwalifikowanych:

 1. Po zapoznaniu z listą rodzice uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym składają potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego – pobierz  /I klasy szkoły podstawowej – pobierz . Druki potwierdzenia woli dostępne będą również w budynku szkoły.
 2. Potwierdzenia woli należy złożyć w dniach 23.04-29.04.2021 r. w sekretariacie szkoły (sekretariat główny I piętro) w godzinach : 23.04.2021 r. – 14.00-16.00, 26.04-28.04.2021 r. – 8.00-16.00, 29.04.2021 r. – 8.00-14.00.
 3. Wola uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego/oddziału klasy I w roku szkolnym 2021/2022 może być potwierdzona TYLKO w jednej placówce.
 4. Brak złożonego w terminie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego/I klasy szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
 5. 30.04.2021 r. Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego/I klasy szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.

——————————————————————————

Dalsze postępowanie rekrutacyjne dla rodziców uczniów którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej:

 1. Po zapoznaniu z listą rodzice uczniów  składają potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału sportowego . Druki potwierdzenia woli dostępne będą również w budynku szkoły.
 2. Potwierdzenia woli należy złożyć w dniach 23.04-29.04.2021 r. w sekretariacie szkoły (sekretariat główny I piętro) w godzinach : 23.04.2021 r. – 14.00-16.00, 26.04-28.04.2021 r. – 8.00-16.00, 29.04.2021 r. – 8.00-14.00.
 3. Wola uczęszczania dziecka do oddziału sportowego może być potwierdzona TYLKO w jednej placówce.
 4. Brak złożonego w terminie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
 5. 30.04.2021 r. Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
 6. Decyzja o uruchomieniu oddziału sportowego zapadnie w dniu 30.04.2021 r. (powstanie oddziału sportowego uzależnione jest od ilości osób, które potwierdzą wolę uczęszczania do oddziału sportowego – minimalna liczba 20 osób)