Rekrutacja 2021/2022 – informacje Opublikowano: 09.03.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

Przychylając się do Państwa prośby dokonaliśmy zmian w godzinach pracy Punktu Rekrutacyjnego.

 • od 16.03.2021 r. punkt rekrutacyjny będzie czynny od poniedziałku do piątku 8.00-16.00
Cezary Skalski
———————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych , klas pierwszych i klasy IV sportowej o profilu lekkoatletyka i piłka nożna rozpoczyna się 12 marca 2021 r. od godziny 10:00 drogą elektroniczną.

List Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do Rodziców Przedszkolaków i Pierwszoklasistów 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona drogą elektroniczną. W dniach od 12 do 31 marca 2021 r. rodzice będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji wniosku. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami składamy w Punkcie Rekrutacyjnym w szkole.

Wniosek – oddziały przedszkolne

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Co złożyć w punkcie rekrutacyjnym ?

 1. Wniosek wydrukowany z systemu i podpisany przez obojga rodziców
 2. Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie będące załącznikiem do wniosku wygenerowane z systemu podpisane przez oboje rodziców
 4. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko
 5. Dokumenty poświadczające odpowiedz TAK w kryteriach naboru zgonie z wnioskiem.

—————————————————————————————————————————–

ODDZIAŁY KLAS I

Zasady rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywa się również drogą elektroniczną – w terminie od dnia 12 do 31 marca 2021 r. i dotyczy dzieci z obwodu danej szkoły podstawowej. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami składamy w Punkcie Rekrutacyjnym w szkole. 

Wniosek – oddziały klas pierwszych

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o religii i etyce

Co złożyć w punkcie rekrutacyjnym ?

 1. Wniosek wygenerowany z systemu podpisany przez obojga rodziców
 2. Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dokument poświadczający zamieszkanie w obwodzie w przypadku braku meldunku (akt notarialny, faktura za media, umowa najmu) – kopia poświadczona przez rodzica za zgodność
 4. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko
 5. Oświadczenie o religii i etyce (może być złożone w późniejszym terminie lub w dniu złożenia)

ODDZIAŁ SPORTOWY [KLASA IV]

Nabór do klasy czwartej oddziału sportowego  odbywa się poprzez złożenie wniosku w szkole – w terminie od dnia 12 do 31 marca 2021 r. i dotyczy zarówno dzieci z obwodu danej szkoły podstawowej, jaki spoza obwodu.

Zasady organizacji oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy IV oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach 2021/2022

Testy próby sprawności fizycznej

Wniosek – oddział sportowy wraz z oświadczeniami na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Co złożyć w punkcie rekrutacyjnym ?

 1. Wniosek pobrany ze strony i podpisany przez obojga rodziców
 2. Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie o religii i etyce (może być złożone w późniejszym terminie lub w dniu złożenia).
 4. Oświadczenie będące załącznikiem do wniosku do pobrania ze strony

——————————————————————————————————————————-

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

W przypadku oddziałów przedszkolnych i klas I wypełnione i przesłane drogą elektroniczną wnioski przez system rekrutacyjny należy wydrukować, podpisać przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożyć w terminie wskazanym w harmonogramie  rekrutacjiPunkcie Rekrutacyjnym zlokalizowanym w budynku szkoły – wejście od ul. Młodości. Do wniosku należy załączyć podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające spełnione kryteria.

 

W przypadku oddziałów sportowych wniosek należy wydrukować, wypełnić i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożyć w terminie wskazanym w harmonogramie  rekrutacjiPunkcie Rekrutacyjnym zlokalizowanym w budynku szkoły – wejście od ul. Młodości. Do wniosku należy załączyć podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oraz kopię oceny opisowej za I półrocze roku szkolne 2020/2021                    w przypadku kandydatów spoza szkoły.

 

Ze względu na wprowadzenie lokalnych ograniczeń przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego informujemy, że dokumenty w formie papierowej w Punkcie Rekrutacyjnym będzie można złożyć od dnia 15.03.2021 r., jeśli nie pojawią się nowe komunikaty w sprawie kolejnych ograniczeń. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły.

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować tylko telefonicznie pod numerem 22 463 46 24

Godziny pracy Punktu Rekrutacyjnego poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (punkt uruchomiony zostanie 15.03.2021 r.)

Akty prawne

Dyrektor

Cezary Skalski