Pomoc pedagogiczno - psychologiczna

Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój i podnoszących sprawność zaburzonych funkcji percepcyjno
https://www.facebook.com/blogojciec/videos/1010575845764851/
https://www.facebook.com/inppPolska/videos/858144254665056/

https://www.youtube.com/watch?v=CrXJ_IPMufE&fbclid=IwAR1CSuKTv69rbB9oJxp1aWThJ-mBsr8OM8esfDwNKgXAJnDlOL03eo9sDaA

https://www.youtube.com/watch?v=H8JZcQdgbH4&fbclid=IwAR0H8M-L6zQ-dPpsVNfBTom3lyX9hXX72VMtMpobXT64WM7xcKRVqj2ofjk

Logopedia

Logopeda szkolny – zapraszam do kontaktowania się ze mną poprzez dołączenie do Zespołu Logopeda Szkolny (konsultacje logopedyczne, zajęcia logopedyczne, wsparcie w rozwoju mowy, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i językowych) link do Zespołu https://spksiazenice.sharepoint.com/:f:/s/LogopedaSzkolny/EsTofBYAri9MggZ72Nq13LUB7KnaK7OP9gkl7-ALEsoXWQ?e=2PgQwz

Konsultacje: nr telefonu 517134188

e mail:  monika.fila@spk.grodzisk.pl

 

Aktywoności wspierające rozwój językowy

nasze-emocje

gra-domino

Integracja Sensoryczna (SI)

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Og%C3%B3lny?threadId=19:39d828f3cef64a5bb008dd6fcbc1e7d7@thread.tacv2&ctx=channel

Terapia ręki

Domowa terapia ręki