Nauczanie w klasach 1-3, 4-8 od 04.05.2021 r. Opublikowano: 30.04.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

NAUKA STACJONARNA W KLASACH I-III OD 04.05.2021 R.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach

Informacje dyrektora dotyczące zajęć w klasach 1-3 od 04.05 – 28.05.2021 r. w SP im. F. Chopina w Książenicach:

 1. Zajęcia stacjonarne w oddziałach 1-3 odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji dostępnym w dzienniku elektronicznym.
 2. Zajęcia odbywają się w salach wskazanych w planie lekcji.
 3. Obowiązuje dotychczasowy harmonogramem wejść i wyjść. klasy I – wejście główne, klasy II – wejście od boiska przy szachownicy,  klasy III – od ul. Młodości (naprzeciwko restauracji Bagietka).
 4. Obowiązuje dotychczasowy harmonogram wydawania obiadów.
 5. Podczas zajęć w szkole obowiązują restrykcje sanitarne (uczniowie w częściach wspólnych na terenie szkoły zakrywają nos i usta maskami ochronnymi, dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły, a następnie przed każdorazowym wejściem do sal lekcyjnych).
 6. Od 4 maja br. planowo w godzinach 7.00-18.00 działa też świetlica szkolna.
 7. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas I-III w okresie  odbywają  się stacjonarnie zgodnie z planem z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Dotychczasowe zajęcia zdalne na terenie szkoły dla uczniów posiadających orzeczenia oraz uczniów uprawnionych i dotychczas odbywających zajęcia zdalne w szkole za zgodą dyrektora będą kontynuowane na terenie szkoły do 14.05.2021 r.

Informacje dyrektora dotyczące zajęć w klasach 4-8 od 04 maja 2021 r. w SP im. F. Chopina w Książenicach:

 1. Do od 04.05 – 14.05.2021 r. uczniowie klas 4-8 odbywają naukę zdalną z wykorzystaniem MS Teams.
 2. Do 14 maja 2021 r. będzie podany do publicznej wiadomości harmonogram zajęć hybrydowych realizowanych w okresie od 17.05-28.05.2021 r.
 3. Od 31.05.2021 r. powrót do nauki stacjonarnej  na terenie szkoły.

Dyrektor SP w Książenicach

Cezary Skalski