NAUCZANIE HYBRYDOWE W KLASACH I-III od 26.04.2021 r. – 30.04.2021 r. Opublikowano: 22.04.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

NAUCZANIE HYBRYDOWE W KLASACH I-III od 26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, ze. zm.) dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę hybrydową.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach wprowadza się nauczanie hybrydowe dla klas I-III w dniach                              26-30.04.2021 r.  

Od 26-30.04.2021 r.  nauczanie zdalne na odległość (w domu z wykorzystaniem  MS Office Teams) prowadzone będzie dla klas:

 • 1b – p. Joanna Okrasa
 • 2b – p. Milena Kałęcka
 • 2d – p. Anna Komorowska
 • 3a – p Lidia Zblewska
 • 3b – p. Ewa Klepacz
 • 3c – p Agnieszka Zgierska       

Od 26-30.04.2021 r. nauczanie stacjonarne w szkole prowadzone będzie dla klas:

 • 1a – p. Iwona Mydło
 • 1c – p. Małgorzata Kondratowicz
 • 1d – p. Jolanta Zbudniewek
 • 2a – p. Monika Polańska
 • 2c – p. Joanna Modrzejewska

Jeżeli nauczanie hybrydowe będzie kontynuowane po 3 maja 2021 r., klasy które w dniach 26-30.04.2021 r.  objęte były nauczaniem stacjonarnym przechodzą na zdalne, a pozostałe uczą się stacjonarnie. Zasada  rotacji obowiązywać będzie do odwołania.

 1. Zajęcia stacjonarne odbywają się na terenie szkoły odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, harmonogramem wejść  i przydziałem sal.
 2. Zajęcia zdalne na odległość  (w domu z wykorzystaniem MS Office Teams) prowadzone będą zgodnie z planem lekcji z zachowaniem zasady: 30 minut podczas godziny lekcyjnej dziecko spędza przed monitorem, a pozostały czas przeznaczony jest na jego  pracę własną.
 3. Rodziców dzieci uczestniczących w nauczaniu stacjonarnym prosimy o organicznie  pozostawiania dzieci pod opieką wychowawców świetlicy.
 4. W czasie obowiązywania nauczania  hybrydowego dzieci z klas objętych nauczaniem zdalnym na odległość nie uczestniczą w zajęciach świetlicowych.
 5. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas I-III odbywających zajęcia stacjonarne realizowane są na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 6. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas I-III odbywających zajęcia na odległość realizowane są zdalnie lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z ustaleniami rodzica ze specjalistą.

Dyrektor SP w Książenicach

Cezary Skalski