Komunikat przewodniczacego komisji rekrutacyjnej do oddziału sportowego kl IV Opublikowano: 12.04.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

KOMUNIKAT

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej do oddziału sportowego informuje o zmianie terminu testu sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy IV na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.

W związku z przedłużonym do 18.04.2021 r. ograniczonym funkcjonowaniem szkół, przedszkoli  i żłobków informujemy, że test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy IV nie odbędzie się w terminie 15.04.2021 r. zaplanowanym w harmonogramie rekrutacji do oddziału sportowego.

Ustala się nowe terminy testu sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy IV na rok szkolny 2021/2022 na dzień:

  • 20.04.2021 r. (wtorek) godz. 10.00 – kandydaci do grupy lekkoatletycznej
  • 21.04.2021 r. (środa) godz. 10.00 – kandydaci do grupy piłki nożnej

Na test sprawności fizycznej kandydaci zgłaszają się punktualnie na salę gimnastyczną wejściem od ul.  Młodości (naprzeciwko „Bagietki”)  wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w pełnym reżimie sanitarnym. Rodzic/opiekun prawny sprawuję opiekę nad uczniem (kandydatem) podczas przebiegu testu.

Uczeń (kandydat) oraz rodzic/opiekun prawny przed wejściem na teren szkoły dezynfekują dłonie oraz posiadają zasłonięte usta i nos maseczką ochronną. Uczeń (kandydat) zdejmuje maseczkę ochronną w czasie wykonywania testu.

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej rodzic/prawny opiekun obowiązany jest  przekazać członkom Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie badania lekarskiego lub lekarza medycyny sportowej (§3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu rekrutacji) – regulamin
    Podstawa prawna: §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. 2020 r. poz. 817)
  2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznejtylko rodzice, którzy nie złożyli oświadczenia w dniu złożenia dokumentów

Na test sprawności fizycznej kandydat zgłasza się w ubraniu sportowym, obuwiu sportowym z płaską podeszwą oraz butelką wody (prosimy o podpisanie butelki)

Przewodniczący Komisji

Anna Gruzielewicz