Psycholog szkolny

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Kataryna Walczyńska – Zientala

Zakres świadczonej pomocy:

  • konsultacje indywidualne dla uczniów (pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, konfliktów szkolnych itp.
  • konsultacje indywidualne dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, interwencja kryzysowa w sytuacjach trudnych)
  • konsultacje dla nauczycieli/wychowawców
  • zajęcia wychowawcze w klasach
  • mediacje rówieśnicze
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne