Dyrekcja

 

 

 

 

GABINET DYREKTORA SZKOŁY

  • mgr inż. Cezary Skalski – dyrektor
  • mgr Danuta Pokropek – wicedyrektor
  • mgr Anna Gruzielewicz – wicedyrektor

Spotkania z dyrekcją po umówieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły: