INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO KLASY 4C ODDZIAŁU SPORTOWEGO Opublikowano: 22.04.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO KLASY 4C ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Szanowni Państwo,

W dniu 23.04.2021 r. o godzinie 14.00 w siedzibie szkoły (wejście główne od ul. E. Marylskiego) na tablicy ogłoszeń zostaną opublikowane listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

UWAGA !!! – Szkoła nie udziela informacji telefonicznej w zakresie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne dla rodziców uczniów którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej:

  1. Po zapoznaniu z listą rodzice uczniów  składają potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału sportowego . Druki potwierdzenia woli dostępne będą również w budynku szkoły.
  2. Potwierdzenia woli należy złożyć w dniach 23.04-29.04.2021 r. w sekretariacie szkoły (sekretariat główny I piętro) w godzinach : 23.04.2021 r. – 14.00-16.00, 26.04-28.04.2021 r. – 8.00-16.00, 29.04.2021 r. – 8.00-14.00.
  3. Wola uczęszczania dziecka do oddziału sportowego może być potwierdzona TYLKO w jednej placówce.
  4. Brak złożonego w terminie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
  5. 30.04.2021 r. Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
  6. Decyzja o uruchomieniu oddziału sportowego zapadnie w dniu 30.04.2021 r. (powstanie oddziału sportowego uzależnione jest od ilości osób, które potwierdzą wolę uczęszczania do oddziału sportowego – minimalna liczba 20 osób)

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ds. oddziałów sportowych

Anna Gruzielewicz