Dokumenty szkolne - RODO

  1. Oddział sportowy 2020-2021
  2. Harmonogram rekrutacji do klasy IV sportowej 2020/2021
  3. Regulamin oddziału sportowego 2020-2021
  4. Zasady naboru uczniów do oddziałów sportowych SP Książenice 2020-2021
  5. Załącznik nr 1 Podanie o przyjecie do klasy sportowej 2020/2021
  6. Załącznik nr 2 zgoda na sportowy test kwalifikujacy 2020/2021
  7. Załącznik nr 3 opinia wychowawcy 2020/2021
  8. Zalacznik nr 4 – sprawdzian predyspozycji 2020/2021
  9. Załącznik nr 5 zgoda rodziców 2020/2021

_____________________________________________________________________