Zdalne nauczanie

Harmonogram egzaminu klas 8

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Organizacja konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Rodzice/ opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi mailowo chęć skorzystania z konsultacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników i przygotować materiał do pracy z dzieckiem.

Harmonogram konsultacji klas 4-8

Procedury konsultacji

Oświadczenie konsultacje

DEKLARACJA KONSULTACJE

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram konsultacji dla klas 8

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

 od 18 maja 2020 r. do odwołania.

Procedury zajęcia rewalidacyjne

Oświadczenie rewalidacja

DEKLARACJA Z.REWALIDACYJNE

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

od 25 maja 2020 r. do odwołania

Procedury konsultacji

Oświadczenie konsultacje

DEKLARACJA KONSULTACJE

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące przyjmowania i pobytu dzieci na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

od 25 maja 2020 r. do odwołania

Procedury świetlica

Oświadczenie świetlica

Deklaracja świetlica

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

   Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
uprzejmie informujemy, że od 6 maja br. w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki będzie zapewniona opieka dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W związku z powyższym bardzo prosimy, by zainteresowani rodzice/opiekunowie jak najszybciej przesłali drogą elektroniczną deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych.

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych.

Poradnik informacyjny dla rodziców ws otwartych oddziałów przedszkolnych 6 maja

Procedury bezpieczeństwa

Regulamin pracy zdalnej

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady oceniania pracy zdalnej uczniów:

Zasady oceniania dla edukacji wczesnoszkolnej

ZASADY OCENIANIA NAUCZANIA ZDALNEGO KLAS 4-8

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Jak trafić na spotkanie w aplikacji teams?

instrukcja microsoft teams