Terminy zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych – aktualizacja Opublikowano: 10.02.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

Szanowni Państwo Rodzice oddziału 0b, 0c, 3-4 latki –

  • osoby, które otrzymały pisemną informację od dyrektora ze wskazaną kwarantanną są objęci kwarantanną (tylko dzieci), lub informację sanepidu o kwarantannie
  • osoby, które otrzymały pisemną informację od dyrektora  ze wskazaniem obserwacji dzieci w domu nie są objęci kwarantanną ustawową a obserwacją przez Państwa w domu czy nie mają objawów wirusowych. 

Dyrekcja

Przedłużenie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym „0a” do 15.02.2021 r.

Działając na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1166 ze zm.) w związku z wystąpieniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina  w Książenicach al. Eustachego Marylskiego 3 kolejnego zagrożenia, które może zagrozić zdrowiu uczniów po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz  za zgodą organu prowadzącego zawieszenie zajęć w oddziale „0a” zostało przedłużone do 15.02.2021 r. Przedłużenie zawieszenia zajęć spowodowane jest wykryciem kolejnego zakażenia wśród pracownika oddziałów przedszkolnych. Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciwepidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.

Dyrektor SP w Książenicach

Cezary Skalski

——————————————————————————————

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Działając na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1166 ze zm.) w związku  z wystąpieniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina  w Książenicach al. Eustachego Marylskiego 3 (oddziały przedszkolne) zagrożenia, które może zagrozić zdrowiu uczniów po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim i zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia stacjonarne w oddziałach przedszkolnych w terminach:

  • oddział 3-4 latków – w terminie od 10.02.2021 r. do 15.02.2021 r.
  • oddział „0a” w terminie od 08.02.2021 do 11.02.2021 r. przedłużono do 15.02.2021 r.
  • oddział „0b” w terminie od 10.02.2021 r. do 15.02.2021 r.
  • oddział „0c” w terminie od 10.02.2021 r. do 15.02.2021 r.

Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, w związku ze stwierdzeniem ogniska zarażenia koronawirusem COVID-19 u ucznia i pracownika szkoły, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciwepidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.

Dyrektor SP w Książenicach

Cezary Skalski