Nauczanie zdalne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Opublikowano: 18.03.2021, Kategoria: Aktualności Autor: Cezary Skalski

Szanowni Państwo,

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła na wniosek rodzica / prawnego opiekuna zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie dzień wcześniej przed planowanym skorzystaniem z opieki świetlicowej lub zajęciami zdalnymi lub przesłać jego skan podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów  na adres sekretariat@ksiazenice.szkola.pl

Wniosek do pobrania

Cezary Skalski

Dyrektor