Anna Komorowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
W naszej szkole od: 09.2012

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku „Edukacja przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna” oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku „Metodyka –dydaktyka nauczania języków obcych z wczesnoszkolnym nauczaniem języka obcego”.

W swojej pracy kieruję się dobrem dziecka, jego harmonijnym rozwojem. Poprzez różnego rodzaju oddziaływania próbuję motywować uczniów do rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności. W pracy z dziećmi stawiam na życzliwość i przyjaźń, ale staram się też być wobec nich konsekwentna i wymagająca.

Od roku szkolnego 2014/15 prowadzę w swojej klasie innowację pedagogiczną „Młody Europejczyk”.

 

Wróć do kadry