Napisz własną książkę Opublikowano: 10.05.2018, Kategoria: Aktualności, Konkursy Autor: Redaktor

Czy chcielibyście napisać własną książkę? Macie pomysły, talent literacki, plastyczny – wykorzystajcie to… Zapraszamy dzieci z klas II-VII do udziału w konkursie na wykonanie własnej książki – tematyka dowolna . Prace mogą zawierać elementy grafiki komputerowej (w formie papierowej). Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały (format A3, A4), może być dziełem max 3 osób.

Najwyżej oceniane będą formy wykazujące samodzielność i pomysłowość autorów, np. książki zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką powstałej książki.
Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje: tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), ilustratora (ilustratorów) – ze wskazaniem, kto pełnił funkcję autora lub ilustratora.- rok i miejsce wydania.

W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk lub informacji o pochodzeniu danego źródła (np. adres strony internetowej).
Prace należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką- metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasę. Prace należy składać do 10 czerwca w bibliotece.

Organizatorzy – E. Kludzińska, E. Auguściuk