Nabór uzupełniający do IV klasy sportowej o profilu piłka nożna i lekkoatletyka Opublikowano: 23.06.2020, Kategoria: Aktualności Autor: Redaktor

Informujemy, że w dniu 01.07.2020 roku ( środa ), o godzinie 16.00 odbędzie się nabór uzupełniający do IV klasy sportowej o profilu piłka nożna i lekkoatletyka  w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.

 

1. Informacje ogólne:

a) klasa sportowa zostanie utworzona w celu kształcenia dzieci o uzdolnieniach sportowych w dyscyplinach: lekkoatletyka i piłka nożna.

b) w klasie będzie realizowany program szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Piłki Nożnej dla oddziałów sportowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r., poz. 671)

c) program klasy sportowej obejmuje wszechstronne szkolenie sportowe z akcentem na wyżej wymienione dyscypliny (ogólnorozwojowe z elementami wyżej wymienionych dyscyplin.)

d) uczniowie będą realizować zajęcia dydaktyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo (4 godz.-podstawa programowa, 6 godz. -zajęcia specjalistyczne z wyżej wymienionych dyscyplin).

 

2. Po zakwalifikowaniu się ucznia do klasy sportowej  rodzice zobowiązani są do:

a) zakupu wymaganych strojów sportowych.

b) kontrolowania postępów ucznia w nauce i sporcie.

c) umożliwienia uczestniczenia w zawodach sportowych wskazanych przez trenera – nauczyciela wychowania fizycznego.

d) aktualizacji co pół roku karty zdrowia sportowca.

 

3. Obowiązki ucznia klasy sportowej

a) osiąganie zadowalających wyników w nauce i zachowaniu.

b) osiąganie postępów w sporcie.

c) godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

 

Mają Państwo możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów zapisania dziecka do tej klasy:

  1. Skan bądź czytelne zdjęcie karty zgłoszenia/wniosek ( załącznik nr.1 ) wysłane na adres sekretariat@ksiazenice.szkola.pl
  2. Wypełnioną kartę zgłoszenia/wniosek ( załącznik nr.1 ) należy wrzucić do urny, która znajduje się w holu przy głównym wejściu do budynku szkoły.

 

Szczegółowy harmonogram i podział na grupy w czasie testów sprawnościowych zostanie opublikowany i wysłany do zainteresowanych osób poprzez e-dziennik oraz na adres e-mail ( dotyczy uczniów spoza szkoły ).

Dokumenty można pobrać na stronie www szkoły http://ksiazenice.szkola.pl/ .

Zachęcamy Państwo do zapisywania swoich dzieci. Przekonacie się, że naprawdę warto! Klasy sportowe to nie tylko osiągnięcia sportowe, lecz również wysokie dokonania edukacyjne.

Klasy sportowe są szkołą kształtującą charakter, umiejętność organizacji czasu poświęcanemu treningom i nauce.

Zgłoszenia/wnisoki do oddziału sportowego klasy IV przyjmujemy od 23 czerwca do 26 czerwca.

 

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bądź na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w testach sprawności fizycznej, w  przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego.

Zasady naboru uczniów do oddziałów sportowych SP Książenice 2020-2021

Regulamin oddziału sportowego 2020-2021

Załącznik nr 1 Podanie o przyjecie do klasy sportowej

Załącznik nr 2 zgoda na sportowy test kwalifikujacy

Załącznik nr 3 opinia wychowawcy

Zalacznik nr 4 – sprawdzian predyspozycji

Załącznik nr 5 zgoda rodziców