KONKURS DBI Opublikowano: 06.02.2018, Kategoria: Konkursy Autor: Administrator

             W ramach DBI zapraszamy uczniów do udziału w szkolnych konkursach:

  • KONKURS NA PLAKAT- „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

Prace konkursowe mogą być  wykonane dowolną techniką. Format minimum A3. Prace należy składać do 23 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego 2018 r.

  • KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  – „Uczeń bezpieczny w Internecie – jak wystrzegać się zagrożeń?”

Prace konkursowe w formie prezentacji multimedialnych należy złożyć na dowolnym nośniku  (np. płyta CD, pendrive) do 23 lutego 2018 r. Prezentacja powinna się składać co najmniej z 10 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, bibliografia, autor, grafika, netykieta. Pod uwagę będzie brana wartość merytoryczna i wykorzystanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego 2018 r.