Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej im.

Fryderyka Chopina w Książenicach pełni nauczycielka języka angielskiego – pani Anita Racka-Gozdek.

Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. Nie postępuje pod naciskiem osób trzecich, stara się być obiektywny, dąży do wyjaśnienia sprawy lub zażegnania sporu. Działa swobodnie w ramach obowiązującego prawa.

Kontakt ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia Drodzy uczniowie – jestem w szkole codziennie. Jeśli ktoś będzie miał potrzebę kontaktu pisemnego, proszę kierować wiadomość na adres:

rzecznik.ksiazenice@gmail.com

„Nie ma dzieci, są ludzie” – Janusz Korczak

dziecięcy_telefon_zaufania