Dyrekcja

Gabinet Dyrektora Szkoły

  • mgr inż. Cezary Skalski – dyrektor
  • mgr Danuta Pokropek – wicedyrektor
  • mgr Anna Gruzielewicz – wicedyrektor

Spotkania z dyrekcją po umówieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły: