Dokumenty szkolne - RODO

 1. Statut 28 Listopada 2017
 2. program wychowawczo profilaktyczny 2018 2019
 3. Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
 4. Kalendarz-roku-szkolnego-2019-2020
 5. Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
 6. Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 7. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia
 8. Plan Promocji 2017 -2018
 9. RODO_Ksiazenice
 10. Klauzula monitoring wizyjny
 11. Oddział sportowy 2020-2021

 

_____________________________________________________________________

Ustawa Prawo oświatowe

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe